Zeehaven Moerdijk staat voor diversiteit en ondernemerschap

Omschrijving

Zeehaven Moerdijk staat voor diversiteit en ondernemerschap

Moerdijk is volop in beweging. Met ingang van dit jaar is het Havenschap een Havenbedrijf zodat het slagvaardiger kan opereren. Er zijn nieuwe bedrijven bijgekomen, evenals nieuwe shortsea- en railverbindingen. Bestaande locaties zijn of worden herontwikkeld. “Schaalgrootte en flexibiliteit, dat bieden wij.”

“Wij willen een aantrekkelijke partner zijn voor nieuwe partijen”, zegt commercieel manager Manon Baartmans. Beschikbare kavels zijn daarin vanzelfsprekend belangrijk. Maar het Havenbedrijf faciliteert het proces van aankoop en bouw door mee te denken en door een flexibele houding, licht Baartmans toe. “Denk aan het begeleiden bij het verkrijgen van vergunningen, of aan het bieden van praktische hulp bij de steiger lay-out.”

Ondernemerschap
Het haven- en industrieterrein kent veel bedrijven waarvan de directeur tevens de eigenaar is. “Dat doet iets met het karakter van de haven. Er is hier een hoge mate van ondernemerschap. En dat geldt ook voor het Havenbedrijf. Wij hebben oog voor de opstartrisico’s van een ondernemer en proberen daarin mee te denken.”

Er is hier een hoge mate van ondernemerschap. En dat geldt ook voor het Havenbedrijf.’

Industrial Park
De locatie naast Shell Moerdijk is herontwikkeld tot Industrial Park. Veertig van de in totaal honderddertig hectare is inmiddels uitgegeven. DHG bouwt er een groot logistiek centrum voor de opslag van gevaarlijke stoffen (ADR). “We praten nu met hen over de tweede fase. Daarnaast gaat een reeds gevestigd bedrijf op deze locatie nieuwbouwen.”

Ruimte om te groeien
Een andere recente ontwikkeling is de komst van Van der Reijt Meststoffen. Baartmans: “Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zich hier vestigt omdat het hier kan groeien. Het kan hier schepen afhandelen in tegenstelling tot de oude locatie.” Baartmans noemt ook de uitbreiding van cementfabrikant Orcem en de komst van Mitsubishi Materials Corporation. “De eerste Europese vestiging van dit Japanse bedrijf. En daar zijn we best trots op.”

Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat: “Voor de provincie Noord-Brabant is de haven aan het Hollands Diep goud waard: de haven heeft korte verbindingen met havens in heel Europa en vervult daarnaast een ondersteunende functie voor de nabijgelegen havens van Rotterdam en Antwerpen. Dat maakt de provincie extra aantrekkelijk als doorvoerroute en als vestigingsplaats. Wat ons betreft is het daarom van belang dat het haven- en industriegebied zich nog verder kan ontwikkelen om de concurrentiekracht van onze provincie verder te vergroten. De haven van Moerdijk verbindt het achterland nu al via alle modaliteiten: water, spoor, buisleiding en weg. Om de groeiende vraag naar spoorvervoer te kunnen blijven bedienen, is een verbetering nodig van de spoorontsluiting van Moerdijk. Het Havenbedrijf is daar volop mee bezig. Dit heeft wat mij betreft nu prioriteit en steun ik van harte.”

Barge- en railverbindingen
Met een diepgang van 9 meter kan de haven ongeveer driekwart van de wereldvloot probleemloos ontvangen. De haven kent een evenwichtige verdeling over alle segmenten: droge en natte bulk, stukgoed en containers. Er zijn barge-verbindingen richting Rotterdam en Antwerpen en verder Brabant in. En er vertrekken containertreinen naar bestemmingen in Duitsland en Italië en later dit jaar ook naar Spanje. “Maar ook naar Oosterhout, hier om de hoek. We denken nu na over een slimme railverbinding met Rotterdam.”

Met de shortsea-activiteiten gaat het goed. A2B-online dat enkele jaren geleden met een schip startte, heeft inmiddels vijf schepen in de vaart. En eind vorig jaar startte Viasea AS een lijndienst tussen Moerdijk en Oslo. Directeur Morten Petterson noemt de ligging en de goede verbindingen met het Europese achterland als belangrijke vestigingsfactoren. “De multimodale verbindingen met het achterland zijn belangrijk om ook bestemmingen die wat verder van Moerdijk af liggen concurrerend te kunnen aanbieden.” <<

www.portofmoerdijk.nl


Neem contact op