Tijd besparen en meer controle op het eindresultaat

Omschrijving

Tijd besparen en meer controle op het eindresultaat

Toegevoegde waarde leveren in het voortraject bespaart tijd en geld in de bouw- en beheerfase. Dat is de filosofie van Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders, dat ruime ervaring heeft op het gebied van constructieve advisering van bedrijfshuisvesting en logistieke gebouwen. Ze doet dat onder meer door haar projecten constructief te ontwerpen en te modelleren in 3D. “Als adviseur wil je grip hebben op alle facetten.”

Patrick van Asseldonk: ‘Als je in 3D modelleert heb je constant controle en kan je eenvoudig bijsturen.’

Veelal worden constructies van projecten nog getekend 2D in autocad. Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders gebruikt de 3D-programma’s Tekla en Revit. Directeur en Register Constructeur Henk Verhoeven: “Voor staalconstructies gebruiken wij Tekla. Onze modellen kunnen direct door de staalleverancier gebruikt worden om de werkplaatstekeningen te genereren. Dat scheelt dus tijd want het hetzelfde werk wordt niet twee keer gedaan en bovendien worden de aandachtspunten in de engineeringfase al getackeld en niet pas in de uitvoering.”

Controle op staalhoeveelheden
Verhoeven legt uit dat een staalleverancier vaak een inschatting maakt op basis van een voorontwerp of kengetallen. In de praktijk valt het benodigde staalvolume dan wel eens anders uit. “Omdat wij in 3D aanleveren, kunnen wij ook stuklijsten maken en hebben wij gedurende het proces de controle op de benodigde hoeveelheid staal. Wij zijn onafhankelijk en hebben daardoor geen belang bij de gerekende of toegepaste staalhoeveelheden. We hebben projecten onder handen gehad waarbij bleek dat de gecalculeerde en verrekende staalhoeveelheden tot tien procent hoger waren dan de werkelijk toegepaste hoeveelheden. En dan praten we over substantieel geld.
Dit geldt ook voor wapening in betonconstructies. Want zeg nou zelf: welke opdrachtgever of aannemer gaat alle opgegeven hoeveelheden controleren aan de hand van tekeningen? Dit is praktisch niet te doen. Wij hebben die controlemogelijkheid wel, en zo houd je de vinger aan de pols.”

Henk Verhoeven: ‘Constructief meedenken en projecten integraal ontwerpen. Dat is o.a. de kracht van ons bureau.’

Knelpunten vooraf zichtbaar maken
Door projecten in 3D te modelleren, zien de constructeurs de knelpunten vooraf in plaats van op de bouwplaats. Het ingenieursbureau heeft veel ervaring met BIM, waarbij je het gebouw samen met de architect en de installateur virtueel kan bouwen. Als alle ontwerpende partijen hierin meedoen, heb je alle benodigde informatie in één model. Dat scheelt enorm in de uitvoeringsfase, want je hebt altijd de juiste en actuele informatie bij de hand. De kans op fouten vermindert en de faalkosten worden lager. Ook voor de beheer- en onderhoudsfase is deze manier van informatieopslag een groot voordeel voor de gebouweigenaar en gebruiker. 

“Wij zoeken constant naar het optimale resultaat”, vult projectleider en register constructeur Patrick van Asseldonk aan. “Als je in 3D modelleert, heb je continue controle en kan je eenvoudig bijsturen. Bijvoorbeeld een ander profiel en/of staalkwaliteit kiezen om binnen het tonnage en het budget te blijven. De aannemer kan meekijken in de modellen en dat scheelt veel in (mis)communicatie en vragen tijdens de engineeringfase. Je werkt ook veel meer samen met de aannemer in plaats van dat je opeenvolgend in een proces werkt. We hebben dan ook vrijwel geen sores met de projecten buiten. Dat is een voordeel voor ons, maar ook voor de aannemer.”

Verhoeven: “Elk project begint met een uitvraag. Daarin stellen wij ons proactief op en nemen wij het voortouw, zodat alle facetten in een vroeg stadium worden meegenomen. Daarvoor moet je de gebruikerseisen in beeld brengen en de juiste keuzes maken, ook met het oog op de langere termijn. Brandveiligheid bijvoorbeeld heeft grote raakvlakken met de constructieve uitgangspunten. Dit vertalen we naar een helder en economisch constructie ontwerp. We zijn sparringpartner voor de architect/aannemer en voor de gebruiker. Die rol pakken we ook. Je steekt wat meer tijd in het voortraject, maar tijdens de uitvoering verdien je dat terug.”


Neem contact op