Schiphol Trade Park is er klaar voor

Omschrijving

“Heel goed bereikbaar, duurzaam en innovatief”

Schiphol Trade Park

is er klaar voor

Velen zullen de 142 hectare uitgeefbare grond onder de rook van Schiphol zien als één groot akkerland­gebied, met een lint van boerderijen er doorheen. In de beleving van ontwikkelaar SADC is het een locatie die bij wijze van spreken morgen operationeel is. “We zien de toegenomen vraag naar logistiek vastgoed, zeker in de metropoolregio rond de luchthaven. Schiphol Trade Park is er klaar voor.”

Dick van der Harst, directeur Realisatie, en sales manager Anne Peters getuigen van de kracht en de ambitie van Schiphol Trade Park. “Wanneer zich vandaag een grote klant meldt voor Schiphol Trade Park, kunnen we heel snel handelen. Alle bestekken voor het bereikbaar maken van de kavels, die allemaal in eigendom van ons zijn, liggen bijvoorbeeld al klaar. Wat is dan snel handelen? Als een klant  zegt ‘ik wil in het tweede kwartaal van 2017 operationeel zijn’, is dat heel krap want een bouwplan en dergelijke zijn niet op korte termijn rond. Maar eind 2017 is absoluut mogelijk”, aldus Van der Harst.

Schiphol Trade Park ligt enorm strategisch in de Randstad, benadrukt sales manager Anne Peters. Kijk naar de nabijheid van de luchthaven, de eigen op- en afrit van de A4, de toekomstige centrale toegangsweg naar het gebied, en Leiden en Den Haag dicht in de buurt. “We merken dat logistieke bedrijven met dit perspectief naar ons park gaan kijken. Als e-commerce of retail je business is, is dit een heel centrale locatie, nog los van Schiphol. De aanwezigheid van de luchthaven is met name aantrekkelijk voor internationaal georiënteerde bedrijven.”

Vier sterren
Behalve de Randstadligging zijn duurzaamheid en innovatie ook belangrijke pluspunten voor Schiphol Trade Park. Van der Harst: “Wij willen koploper zijn in termen van duurzaamheid en innovatie. Inderdaad, dat klinkt ambitieus en dat zegt bijna iedereen. Maar ons park is een van de weinige locaties die een BREEAM-certificering - het milieukeurmerk - heeft voor gebiedsontwikkeling. We hebben vier van de maximaal vijf sterren gekregen. De nabijheid van Schiphol en het bouwen op akkerland onthouden ons die vijfde ster. Omdat dit BREEAM-certificaat de planontwikkeling beoordeelt, moesten we aantonen dat alles rond duurzaamheid duidelijk is vastgelegd en bezegeld door overheden.”

Circulaire economie
Waar duurzaamheid van oudsher het begrip is, spreekt men nu van Circulaire economie (CE). “Dat is een betere term”, aldus Van der Harst. “We proberen in ons concept niet alleen zo energiearm mogelijk te produceren of hergebruik toe te passen. Maar ook na te denken over bijvoorbeeld andere contractvormen. Dus bepaalde voorzieningen niet meer kopen maar leasen. We kunnen bij een energiemaatschappij een contract sluiten voor de openbare verlichting op Schiphol Trade Park. Voor de producent wordt het dan interessant om zo lang mogelijk met die lantaarnpalen te doen.” Kijk je naar innovatie, zegt Van der Harst, dan wil Schiphol Trade Park de logistieke bedrijven of marktpartijen die belangstelling hebben, uitdagen zo innovatief mogelijk te zijn. “Is dat in hun belang? Wij denken van wel. Met innovatie en duurzaamheid creëer je waarde. Dat snappen logistieke ontwikkelaars en beleggers. Die willen een gebouw dat over tien jaar, wanneer de eerste huurder vertrekt, nog aantrekkelijk is voor de volgende huurder.”

Peters vult aan: “Onze aanpak hier kenmerkt zich door het koppelen van een ontwikkelaar aan een marktpartij. Momenteel zijn we bezig met vijf concrete leads die hun logistieke gebouw in een proefverkaveling uitwerken. Ons idee is dat als je dan iets neerzet, het wel de toon moet zetten voor de gebouwen die erna komen.”

The Valley
Koploper in duurzaamheid zijn weerspiegelt zich voor Schiphol Trade Park in The Valley, een van de vijf deelgebieden op het park. Het moet een nationale en internationale etalage zijn voor de transitie naar de Circulaire economie (CE). Bedrijven kunnen in de boerderijen in The Valley werkplekken huren om samen met andere bedrijven de thema’s voor CE verder uit te werken in de context van hun eigen business. In het kader van placemaking is The Valley een ideale locatie om belangstellenden voor het Schiphol Trade Park te ontvangen. Ze kunnen tot eind volgend jaar meteen een kijkje nemen op de expositie over de Circulaire economie.

Beheer van het park
De heersende gedachte is dat de meeste bedrijfsterreinen na 30 jaar economisch verouderd of versleten zijn. “En dan? Wij pakken dat anders aan en hebben voor het beheer van ons park een service-bv opgericht. Dit gebieds- management houdt in dat wij ook de openbare ruimte zelf onderhouden, en die dus niet terugleveren aan de gemeente. Op die manier garandeer je dat je het  waardebehoud van het park, of de kans daarop, zo groot mogelijk houdt.”

Green IT
Het aantal datacenters in Amsterdam en omgeving groeit als kool, maar ze staan niet te boek als energiezuinige faciliteiten. Onder de vlag van ‘duurzaamheid en innovatie’ wil Schiphol Trade Park daarom een campus met ‘groene’ rekencentra realiseren, waarvoor het 20 hectare heeft gereserveerd. De grote vraag naar datacenters en de werkgelegenheid die aan zo’n datahub zijn verbonden, maakt het concept van een Green Datacenter Campus aantrekkelijk en kansrijk.


Neem contact op