Schiphol SmartGate Cargo

Omschrijving

Schiphol SmartGate Cargo:

Innovatieve samenwerking overheid en luchtvrachtindustrie

 

Vrachtvliegtuigen vliegen af en aan op luchthaven Schiphol. De goederen die zij vervoeren naar landen buiten de Europese Unie ondergaan een strenge controle. Alle logistieke stromen die van belang zijn voor een efficiënte en betrouwbare vrachtafhandeling komen samen in het programma Schiphol SmartGate Cargo. Bijzonder in deze logistieke keten is het nieuwe, multifunctionele gebouw op Schiphol Zuid Oost dat schuilgaat onder de naam Joint Inspection Center (JIC). Vanaf het derde kwartaal van 2016 worden de controles nog sneller, veiliger en efficiënter uitgevoerd.

De Belastingdienst/Douane, brancheorganisatie Air Cargo Netherlands (ACN), KLM Cargo, Amsterdam Airport Schiphol (AAS) startten enige tijd geleden met het programma Schiphol SmartGate Cargo (SSGC). Centraal in de samenwerking staat een veiligere, snellere, efficiëntere en goedkopere vrachtafhandeling en nauwe samenwerking op het gebied van controle, snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de luchtvrachtketen.

De Douane voert de regie namens alle overheidspartijen die toezicht houden op de luchtvracht. Reeds vele jaren gebruikt de Douane op Schiphol Zuid Oost een grote scanlocatie. Daar kunnen complete vliegtuigplaten worden gescand. Deze ULD-scan wordt momenteel geheel vernieuwd en voorzien van de modernste dual view technologie en analysesoftware. Op 11 november 2014 is, in het bijzijn van vertegenwoordigers van luchthaven en bedrijfsleven, de eerste paal geslagen van het thans in aanbouw zijnde JIC.

In het JIC werkt de Douane met de verschillende handhavers en inspectiediensten zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen aan het zogenaamde one-stop-shop model. Het gebouw wordt zo ontworpen dat de controles met behulp van innovatieve technieken zoveel mogelijk geïntegreerd uitgevoerd kunnen worden op rustmomenten in de logistieke goederenstroom. 
Kester Meijer, Director Operational Integrity KLM Cargo: “Een integere en betrouwbare goederenstroom staat en valt met het continue verbeteren van de kwaliteit, het reduceren van kosten en doorlooptijd.Tegelijkertijd moeten we zorgen voor veiligheid in de gehele keten waarbij we samen alert zijn op het minimaliseren van risico’s zoals verstopte explosieven, gevaarlijke stoffen of namaak artikelen. Door de publiek-private samenwerking in Schiphol SmartGate Cargo realiseren we dit.”

Het JIC is een multifunctioneel gebouw waarin 24/7 diverse toezichtprocessen plaatsvinden. Het bruto vloeroppervlak van de nieuwbouw is circa 4.900 m2, vergelijkbaar met één voetbalveld. Het gebouw is 130 meter lang en 40 meter breed en bestaat deels uit drie bouwlagen. Het gebouw omvat een expeditievloer, een scanhal, opslag- en onderzoekruimten, stalling voor voertuigen, kantoren en een opleidingscentrum. Op de begane grond zijn logistieke functies en ondersteunende ruimten opgenomen. Op de eerste en tweede verdieping worden veelal kantoorfuncties ingericht. Het totale terrein beslaat circa 10.000 m2 en wordt opnieuw ingericht.

Programmamanager Douane Renate de Vries over het JIC: “Hoe construeer je een toekomstbestendig gebouw waarin de diverse ruimtes het controleproces op de vracht optimaal ondersteunt? Het is geen doorsnee gebouw. De kantoorruimten bevinden zich in een gebouw waar ook goederen worden gecontroleerd met state-of-the-art scantechnologie die mogelijk nucleaire stoffen kunnen bevatten, explosieven, wapens, drugs maar ook dieren, auto’s, noem maar op. Het scanproces moet zorgvuldig gebeuren en de opslag van en afzuiging van gevaarlijke stoffen moet volledig veilig gebeuren. En de veiligheid van de medewerkers moet geborgd zijn, zowel binnen als buiten het terrein waar de vracht wordt aangevoerd. Tevens speelt de logistieke afwikkeling van goederen met aan- en afvoerwegen een grote rol. Het JIC terrein wordt gekoppeld aan de reeds bestaande ULD-scan die thans wordt gemoderniseerd en in juni van dit jaar wordt afgerond.”

Quarantaineruimte 
De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) krijgt in het JIC een speciale quarantaineruimte voor kleine dieren en planten met speciale luchtfilters. De Douane en de NVWA controleren bij aankomst van dieren en planten op Schiphol of voldaan is aan de veterinaire wetgeving en de wetgeving voor beschermde soorten volgens de Flora- en faunawet. Wanneer de Douane en/of de NVWA overtredingen van de wetgeving constateren, dan treedt de NVWA hiertegen op. Gedurende de administratieve afhandeling van de overtreding, moeten dieren en planten een tijdelijke opvangruimte in het JIC hebben.


Over Air Cargo Netherlands:
ACN is de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland. De hoofddoelstelling van ACN is het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord. 

Leden van ACN zijn luchthavens,  airlines, luchtvrachtexpediteurs, afhandelingsbedrijven, air cargo truckers, general sales agents en een groot aantal zakelijke dienstverleners, zoals banken, verzekeraars, adviesbureau’s, securitybedrijven, uitzendorganisaties en opleidingsinstanties.

Remote scannen
Eerder in 2014 zijn bij de expediteurs Rhenus Logistics en Fast Forward Freight pilots gestart met het op afstand scannen van luchtvrachtzendingen (remote scannen). Deze bedrijven scannen de door Douane geselecteerde vrachtzendingen zelf via de eigen x-ray en sturen de scanbeelden vervolgens realtime naar de Douane. Daar worden de beelden op afstand ontvangen, uitgelezen en geanalyseerd. Peter Pasman, COO Airfreight Europe van de Rhenus Groep over de pilot: “Met deze nieuwe ontwikkeling is het niet langer noodzakelijk voor de Douane om fysiek aanwezig te zijn voor de douanecontroles wat zal leiden tot een tijds- en kostenbesparing voor alle partijen in de logistieke keten.”
Expediteurs en afhandelaars die niet beschikken over eigen x-ray apparatuur die geschikt is voor remote scannen, kunnen, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, de Douane vragen om langs te komen voor een controle. Daartoe beschikt de Douane over mobiele teams met additionele uitrusting, zoals mobiele containerscans, een Backscatter en Scanvan. 


Ondernemers op Schiphol moeten kiezen: groen of rood. 

  • Groen staat voor investeren in een veilige en integere goederenstroom om vervolgens zelf te zorgen voor het toezicht in de gehele keten. Groene bedrijven bepalen zelf hoe zij de risico’s en daarmee de doorlooptijd beheersen. 
  • Rood staat voor niet investeren in een veilige en integere goederenstroom. Rode bedrijven laten de Douane het toezicht organiseren, zien af van extra faciliteiten en accepteren dat zij door overheidscontroles veel minder grip hebben op doorlooptijd en kosten. 

Nucleaire detectie
De Douane voert eind 2015 100% nucleaire controle op de uitgaande vracht uit. Op Schiphol komen nucleaire detectiepoorten bij de toegangspoorten van alle afhandelaren: KLM Cargo, Aviapartner, DHL Aviation, Menzies/Skylink/WFS (gezamenlijke poort), Swissport en Panalpina/Viggo.

‘Rood’ en ‘groen’
Directeur ACN Ben Radstaak stelt nadrukkelijk dat de kracht van Schiphol mede te danken is aan de intensieve samenwerking tussen de luchtvrachtsector en de rijksoverheid. “Het is steeds noodzakelijker om een duidelijk onderscheid te maken tussen ‘rode’ en ‘groene’ zendingen, op basis van de integriteit en betrouwbaarheid van de partijen in de keten. Door dit onderscheid kan de meeste luchtvracht sneller afgehandeld worden, hetgeen de internationale concurrentiepositie van onze nationale luchthaven versterkt”, aldus de directeur.
In de praktijk betekent dit dat ACN en de Douane de belangen uitstekend weet te combineren: ongestoorde logistiek (= voorspelbaar, transparant en zo goedkoop mogelijk) en tegelijkertijd een integere, veilige goederenstroom om de samenleving op een groot aantal gebieden te beschermen tegen allerhande risico’s. 

De Douane en ACN kunnen de keuze tussen een groene of rode status niet maken maar geven wel de consequenties aan. Rood betekent meer controles, oplopend tot 100% en dus oponthoud. Dat kán een keuze zijn. Groen betekent dat men de logistieke snelheid in eigen hand heeft. Elk bedrijf dat actief is in de luchtvracht zal deze knoop moeten doorhakken. Voor Radstaak is die keuze niet moeilijk. ACN wil zoveel mogelijk ‘groene’ leden met een integere en betrouwbare goederenstroom.
 
Alle douane- en security controles ‘onder water’ via eLink
Om alle Douane en Aviation Security controles op de uitgaande vrachtstromen zo efficiënt mogelijk te doen, gaan deze bij de groene bedrijven zoveel mogelijk digitaal, oftewel ‘onder water’ plaatsvinden. Dankzij innovatieve IT systemen kan de douane de export op Schiphol effectiever en efficiënter controleren zonder dat het bedrijfsleven daar nodeloos last van heeft. Ook de beveiligingsstatus wordt daarmee gecontroleerd. Dat is de kern van eLink, een systeem en proces dat ACN samen met haar partners Cargonaut, SmartLOXS en in overleg met de Douane, de Nationaal Coördinator Veiligheid en Terrorismebestrijding (NCTV) en de KMar. 

Subsidie Pieken in de Delta voor een veilige en vitale luchthaven
Schiphol SmartGate Cargo wordt grotendeels betaald door het Rijk. Om een goede inpassing in de logistiek te waarborgen, zijn financiële bijdragen ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken, de Gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland in het kader van de subsidieregeling Pieken in de Delta. Immers, een veilige en vitale luchthaven, waar bonafide bedrijven goede zaken kunnen doen, is goed voor de Amsterdamse regio en ons hele land.

Tot slot Programmamanager AAS Daniël van den Dries over het concept SmartGate: “het programma stelt Schiphol in staat samen met de overheid een aantrekkelijk vrachtproduct neer te zetten en een significante voorsprong op andere luchthavens te nemen. Daar vind je wel zoiets als een Fast Lane of Green Lane maar dat komt niet in de buurt van het totaalconcept SmartGate met de flexibele inzet van controles en technieken. Vergelijkbare buitenlandse initiatieven zijn er dan ook niet, wel de nodige interesse. We hebben hier al verschillende buitenlandse delegaties op bezoek gehad.”

Meer weten?
Informatie over de achtergrond van Schiphol SmartGate Cargo, de laatste ontwikkelingen en clips zijn te vinden op de website van het programma: 
www.schiphol-smartgate.nl. 

Meer informatie over eLink staat op 
www.acn.nl en www.cargonaut.nl.


Neem contact op