Schiphol Logistics Park voorziet ook in behoefte kleinschalige logistiek

Omschrijving

Schiphol Logistics Park voorziet ook in behoefte kleinschalige logistiek

Nu de eerste fase van circa 30 hectare van Schiphol Logistics Park voor 75 procent is uitgegeven, gaat de uitwerking en aanleg van de tweede fase van start. Dit gebied, dat ten westen ligt van de al uitgegeven kavels, omvat zo’n 13 hectare bebouwbaar terrein en daarnaast nog eens 6 hectare terrein dat zich leent voor opslag en het parkeren van vrachtwagens en personenauto’s. Het bouwrijp maken van het 13 ­hectare grote gebied begint eind 2016. De eerste vestigers kunnen hier bouwen vanaf april 2017. Vanwege een ­tweetal serieuze gegadigden wordt de start van de tweede fase versneld uitgevoerd.

Schiphol Logistics Park (SLP) heeft een totaalomvang van 50 hectare en ligt goed in de markt. “Het park is voor het overgrote deel geschikt voor grootschalig logistiek vastgoed,” zegt Michelle Eveleens, salesmanager van Schiphol Area Development Company (SADC). “Dat zie je terug in de bouwhoogten van 12 tot 20 meter, de manoeuvreer- ruimte voor LZV voertuigen, minimale kavelgrootten en het beeldkwaliteitsplan. Ongeveer 4,5 hectare van de tweede fase van het terrein is juist heel geschikt voor meer kleinschalige logistieke of meer servicegerichte activiteiten. Dit deel leent zich bij uitstek voor koeriersbedrijven, reparatiebedrijven, cateraars, autoverhuur- bedrijven en andere ondernemingen. Deze kavels, waaronder zichtlocaties aan de N201, zijn compacter en hebben een bouwhoogte vanaf bijna 9 tot ruim 12 meter.”

Platform Schiphol ‘om de hoek’
Dankzij de ligging pal bij de luchthaven is het voor uiteenlopende logistieke dienstverleners efficiënt ondernemen op SLP, volgens Rini Schoutsen, senior projectleider van SADC. “Het bedrijvenpark ligt op de WESTAS en wordt in beleggerskringen gezien als een ‘Triple A-locatie’ voor de logistieke sector,” zegt zij. “De meeste bedrijven die zich hier vestigen of daarvoor belangstelling hebben, ontplooien onder meer luchthaven gerelateerde activiteiten of werken samen met bedrijven op Schiphol, zonder dat dit overigens een harde vestigingsvoorwaarde is.” SADC richt zich met de grondverkoop op projectontwikkelaars, eindgebruikers en beleggers. Schoutsen: “De kavels van SLP variëren qua omvang grotendeels van 2 tot zelfs 10 hectare. Binnen de 4,5 hectare grote servicehub varieert de kavelomvang daarentegen van 3.000 tot 10.000 m2. Alle kavels zijn geschikt voor bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 3.2. Er gelden geen beperkingen voor het aaneensluiten van kavels, noch voor het bebouwings- percentage. Kortom, er zijn legio mogelijkheden voorhanden om een kavel op maat te creëren.”

Het beeldkwaliteitsplan garandeert hoogwaardigheid. Schoutsen: “Via parkmanagement is de kwaliteit, uitstraling, veiligheid en het serviceniveau van het park ook gewaarborgd op de lange termijn. De deelnemers bepalen zelf hun prioriteiten via de vereniging van eigenaren.” Een 6 hectare groot deel van het park blijft onbebouwd, omdat het direct onder de aanvliegroute van de Kaagbaan van Schiphol ligt. Schoutsen: “Dat biedt een onverwachte luxe voor degenen die zich vestigen op SLP. We creëren hier voor hen namelijk ruime, vrije parkeergelegenheid die geschikt is voor zowel vrachtwagens, als (huur)auto’s en andere voertuigen. Waar vind je dat nog in de directe nabijheid van Schiphol?”

Triple A locatie

 • Vanaf SLP is - via de Fokkerweg - een Schiphol platform in circa drie minuten bereikbaar.
 • Ligging aan de A4 en met eigen op- en afrit aan de N201.
 • Op enkele autominuten afstand van de A5 en de A9, die snel verbindt met de A2.
 • Eigen bushalte Rnet lijn 340 (negentien uur per dag, zeven dagen per week).
 • Vlakbij toekomstig HOV knooppunt Schiphol-Zuid.
 • NS Station Hoofddorp per bus op vijf minuten afstand.
 • Bereikbaar voor LZV voertuigen.
 • Gelegen in de DVGS zone.
 • Modern parkmanagement.

"Het park is voor het overgrote deel geschikt voor grootschalig logistiek vastgoed"

 

Dag en nacht bereikbaar
Ook het openbaar vervoer is goed geregeld. “De Randstadlijn 340 met vrijwel doorlopende avond- en nachtbussen heeft een halte op SLP,” geeft Schoutsen aan. “Verder wordt binnenkort in de directe nabijheid van het park het HOV knooppunt Schiphol-Zuid gerealiseerd, waar naast de bestaande ook een tweede RNetlijn de stad Amsterdam verbindt met Schiphol-Oost en Schiphol-Centrum. Bovendien zijn er diverse lokale buslijnen.”
Schiphol Logistics Park biedt nog meer voordelen. Eveleens: “Ondernemers, medewerkers en bezoekers ervaren hier zonder twijfel een aangename werkomgeving. Het gebied wordt ingepast in bijzondere groenzones, waaronder het Ringdijkpark en het Geniepark. Het Ringdijkpark is een prachtige, groene bufferzone tussen het bedrijvenpark en de aangrenzende woningen aan de Aalsmeerderdijk. Een win-win situatie voor de bewoners, die niet direct tegen het bedrijventerrein aankijken, én een mooie plek voor medewerkers om in de lunchpauze te verblijven. Delva Landscape Architects in Amsterdam tekende voor de inrichting. Het Geniepark is aangelegd rondom het oostelijke deel van de Geniedijk, dat onderdeel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam en door UNESCO is benoemd tot werelderfgoed. De groenzone ten zuiden van SLP maakt hiervan deel uit. Dat betekent al met al veel ontspanning, recreatie en cultuur te midden van de logistieke bedrijvigheid.“

Huisvesting op de WESTAS

 • Ligging in het hart van de Metropoolregio Amsterdam.
 • Top 5 vestigingsregio in Europa.
 • Vier handelsknooppunten dicht bijeen: Schiphol Airport, Haven Amsterdam, Greenport Aalsmeer en AMS-IX.
 • Uitstekende bereikbaarheid voor zowel opdrachtgevers, medewerkers, goederen, als data.
 • Know-how’ aanwezig voor logistieke innovaties.
 • Aangename leefomgeving op korte afstand.

Het park is voor het overgrote deel geschikt voor grootschalig logistiek vastgoed 

Meer informatie:
SADC
Michelle Eveleens, salesmanager
06 – 5137 1513
m.eveleens@sadc.nl

www.schiphollogisticspark.nl
www.sadc.nl


Neem contact op