Schakel in snelle verbindingen

Omschrijving

Transformatie Stationsgebied Heerhugowaard

Schakel in snelle verbindingen

Heerhugowaard. Niet alleen bekend van de Stad van de Zon, maar ook als de ‘Stad van de kansen’. Veel is mogelijk als gevolg van de gemeentelijke ambitie om de ­economische vitaliteit te vergroten.  Dat gebeurt onder andere door de verbindingen van de stad met andere regio’s te verbeteren.  En daar past ook de verdere ontwikkeling van het Stationsgebied in. Een lijst van projecten is klaar. Begin 2017 volgt een nieuw  masterplan voor het gebied.

Aan de basis van de ontwikkeling van het Stationsgebied in Heerhugowaard ligt de structuurvisie die in 2013 is vastgesteld. De entree tot de stad laat aan uitstraling en inrichting te wensen over, vond de gemeente. Het Stationsgebied is een regionale opstapplek voor de trein en een verblijfslocatie voor onder andere het Hoogheemraadschap, de regionale GGZ, ROC’s, en het Diagnostisch Centrum van het Noordwest Ziekenhuis. Maar het is ook een gebied met parkeer- en verkeersproblemen, en met een onsamenhangende openbare ruimte.

“Onze ambitie om dat gebied te verbeteren en te transformeren loopt parallel aan de samenwerking op de Zaancorridor. Daarin praten spoorpartijen en gemeenten als Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Heerhugowaard met elkaar, maar ook met marktpartijen, over de verdere ontwikkeling en de identiteit van de ov-knooppunten in Noord-Holland”, zegt wethouder Monique Stam (VVD). “Inmiddels zijn we zover dat we de structuurvisie voor ons Stationsgebied werkelijk gaan uitvoeren. Dan praten we over verschillende delen. De aanleg van een veilige spoortunnel onder de Zuidtangent is daar een van. Verder gaan we het gebied vergroenen door de aanleg van het Stationspark dat het domein moet worden van voetgangers en fietsers. We zullen de openbare ruimte de allure geven van een ontmoetingsplek voor iedereen, naast een creatieve maar herkenbare parkeerstrategie.” Volgens de gemeente zijn er in het gebied voortdurend nieuwe kansen voor ruimtelijk-economische activiteiten. Op diverse plekken hebben ontwikkelaars al posities ingenomen.

We zullen de openbare ruimte de allure geven van een ontmoetingsplek voor iedereen

Eenheidsworst
Het nieuwe Stationsgebied moet een functie krijgen in het optimaliseren van de verbinding tussen de Metropoolregio (Amsterdam en omstreken) en de regio Alkmaar, waar Heerhugowaard deel van uitmaakt. “In die aanpak willen we voorkomen dat elk stationsgebied er hetzelfde gaat uitzien, en we dus eenheidsworsten krijgen. Dat bevordert niet de aantrekkingskracht”, zegt gemeentelijk projectmanager Patrick Rentinck. “We willen frequente en snelle verbindingen tussen die ov-knooppunten. Dat kan alleen als iedere plek interessant is om uit- en op te stappen en te verblijven. De koppeling van ons Stationsgebied met het Stadshart en de werk- en leergebieden in de gemeente moet daarom ook veel beter.” De uitdaging voor de betrokken partijen zit in de onderlinge afstemming rond de identiteit en kracht per stationsgebied. Op de weg daarnaar toe staat Heerhugowaard open voor creatieve concepten van ontwikkelaars en beleggers. De gemeente werpt zich niet alleen op als sparringpartner, maar ook als een van de investeerders in infrastructuur en openbare ruimte. Rentinck: “Natuurlijk liggen er kansen voor ontwikkelaars en beleggers om tot woningbouwprojecten te komen. Het toevoegen van meer ‘plaatswaarde’ is echter ook een doel voor ons. Ook uit toeristisch oogpunt. Er zijn al ondernemersideeën om nabij het station met bijvoorbeeld fluisterbootjes van en naar de Langedijkse Broekerveiling te varen. Het is de oudste veiling ter wereld en gelegen in een waterrijk gebied.”

In 2017 wordt er met stakeholders in het gebied een masterplan voor het stationsgebied gemaakt. Een nieuwe spooronderdoorgang met een meer samenhangende openbare ruimte moeten straks een ‘groen welkom in de stad’ uitstralen. De artist impression voor de spooronderdoorgang verbeeldt de basis waarop het komende jaar de gesprekken in het gebied en met de spoorpartijen worden aangegaan. (beeld: Kuiper Compagnons)

Schakel
Waar ligt volgens wethouder Stam uiteindelijk de kracht van Heerhugowaard? De VVD-bestuurder antwoordt: “We noemen ons niet voor niets de Stad van kansen. Wij begeleiden inwoners en ondernemers waar mogelijk graag om die kansen te realiseren. Verder is onze troef dat wij tegenwicht bieden aan de drukte en bedrijvigheid in de Metropoolregio. Als we daaraan een snelle verbinding naar de Amsterdam-regio kunnen koppelen is de stad een zeer aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Verder zijn we de schakel – en dat is ook niet onbelangrijk - tussen de kop van Noord-Holland en West-Friesland met het zuidelijke deel van Noord-Holland. Wij zorgen dat het blijft ‘stromen’ tussen het noorden en het zuiden van de provincie!”

We noemen ons niet voor niets de Stad van kansen

Het Werkstation
Vooruitlopend op de verdere ontwikkeling van het Stationsgebied opent begin volgend jaar Het Werkstation zijn deuren aan het Stationsplein. Het huidige pand van HAL Trade Center verandert in een ondernemingscentrum met een gezamenlijke entree, grand-café, vergaderruimten en flexplekken. Er is gekozen voor een nieuwe naam omdat Het Werkstation verder gaat dan het verhuren van ruimten alleen. Ontmoet, Droom, Creëer en Werk wordt dan ook de slogan. Momenteel huren 83 ondernemers uit vele branches ruimten in het gebouw. www.hetwerkstation.com

 


Neem contact op