Port of Zwolle, een loket voor schippers en vervoerders

Omschrijving

Sein op groen voor verdere groei

Port of Zwolle, één loket voor schippers en vervoerders

Een jaar geleden deed Port of Zwolle zelfverzekerd een stap vooruit om haar positie te veroveren in de nationale en internationale vervoerswereld. “We zijn inmiddels goed op weg”, zeggen de directeuren Jeroen van den Ende en Marco Swenne van het havenbedrijf. “Port of Zwolle is een van de belangrijkste logistieke hubs in het noordoosten van ons land geworden.”

Van den Ende en Swenne roepen een presentatie van haveneconoom Bart Kuipers in herinnering, die heeft aangetoond welke goederen waar worden vervoerd. Dan zie je in die vervoersstromen een duidelijke positie voor Port of Zwolle, die bestaat uit de binnenhavens van Zwolle, Meppel en Kampen. “Waar in het verleden de goederenstromen onder de rivieren bleven, en dan afbogen naar het Ruhrgebied, Zwitserland en Milaan, zien we nu ook een voorzichtige lijn naar het noordoosten lopen”, zegt Swenne. “De samenwerking tussen de havens van de drie gemeenten werpt dus wel degelijk haar vruchten af. We staan nu meer op het netvlies van de havenbedrijven in Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.” Beide directeuren zien dat de markt steeds hogere eisen stelt aan het transport, of het nu over water, de weg of het spoor gaat. Kwaliteit, flexibiliteit, continuïteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid horen tegenwoordig bij de logistieke sector als een dak op een huis. Swenne: “Anders gezegd, multimodaal vervoer neemt een steeds belangrijkere positie in bij het binnenlandse transport en het vervoer richting Oost-Europa. Port of Zwolle is een strategische partner in dit geheel.”


Oevers D – Meppel
Meppel heeft maar liefst vijf bedrijventerreinen aan water, waar schepen tot 2.000 ton moeiteloos kunnen aanmeren. Gebruik van de haven is niet altijd nodig: wie wil kan terecht bij een van de overslagbedrijven voor de overslag van bulk en containers.
Oevers D ligt aan het Meppelerdiep en is vanuit het IJsselmeer rechtstreeks bereikbaar via het Zwarte Water. Daarmee is het de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Noord-Nederland. Oevers D kent een prima verbinding met de snelwegen A32 en A28. Deze wegen brengen u niet alleen binnen één uur in Leeuwarden of Groningen, maar maken ook de Randstad en Duitsland goed bereikbaar.
De trots van het bedrijventerrein is de nieuwe en moderne Sethehaven. Het terrein is 36 hectare groot en bestaat uit droge en natte kavels. De natte kavels zijn voor bedrijven die een eigen aanlegkade nodig hebben, zoals scheepswerven, voedingsbedrijven en overslagbedrijven. De droge kavels zijn uitstekend geschikt voor bedrijven met aan water gerelateerde handel zoals detailhandel in watersportartikelen en kleinschalige ambachtelijke bedrijven in de scheepvaartsector.
Voor meer informatie zie www.meppel.nl/ondernemer

Eén loket
Port of Zwolle bestaat sinds 7 november 2015. Deze coöperatie van samenwerkende gemeenten ziet een duidelijke groei in de business. “We slaan meer containers over en we hebben ook iets meer bulk overgeslagen in het afgelopen jaar”, zegt directeur Van den Ende. “Het bedrijf wordt nu verder technisch ingericht, dat wil onder meer zeggen dat we de drie havendiensten gaan integreren. Ons doel voor dit jaar is één loket aan te bieden voor de schippers en de vervoerders. Dit is ook wat men verwacht van Port of Zwolle.” Het havengebied van Zwolle, Meppel en Kampen is geschikt voor binnenvaartschepen en kleinere kustvaarders met ladingen tot 2.500 ton en een diepgang van 3,5 meter. De ambitie is om ook grotere coasters via het (uitgebaggerde) IJsselmeer te begroeten. Om die reden maakt Port of Zwolle zich hard voor het verlengen, verdiepen en verbreden van de Kornwerderzandsluis op de Afsluitduik.

Zuiderzeehaven Kampen
De Zuiderzeehaven in Kampen is een moderne binnenhaven, gelegen aan diep vaarwater en met een eigen op- en afrit op de N50. Zowel over de weg als over het water is het bedrijventerrein daardoor goed te bereiken. Op de Zuiderzeehaven zijn bedrijven gevestigd die actief zijn in de agrobusiness, recycling, productie en logistiek. Door de aanwezigheid van de IJssel Delta Terminal kunnen containers snel en efficiënt worden afgeleverd. 
Momenteel zijn nog twee percelen beschikbaar, waarvan één met een eigen kade van 150 meter en een totale oppervlakte van 7,4 hectare. 
In 2010 vestigde Wärtsilä zijn Global Distribution Center voor reserveonderdelen op de Zuiderzeehaven, naar volle tevredenheid. “De Zuiderzeehaven ligt aan diep vaarwater en heeft haar eigen aansluiting op de N50. Dat is voor een logistiek centrum als het onze van levensbelang. Daarnaast is er genoeg gemotiveerd personeel voorhanden en werken wij graag samen met Hogeschool Windesheim om onze operatie nog efficiënter te maken.”
Voor meer informatie zie www.zuiderzeehaven.nl

Rust en ruimte
De beide directeuren wijzen op het belang van een goed havengebied in hun snelgroeiende economische regio, de tweede van Nederland. Er zijn uitstekende verbindingen met de mainports Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen, en de weg- en waterverbindingen zijn goed bereikbaar. “De infrastructuur en het ondernemersklimaat zijn voor veel toonaangevende bedrijven hier de reden geweest om te blijven; voor nieuwe bedrijven die zich in onze regio strategisch willen vestigen kunnen ze doorslaggevend zijn. En dan hebben we het nog niet gehad over de rust en de ruimte die hun medewerkers kunnen ervaren wanneer zij hier wonen. ”Kijk je naar de gevestigde bedrijven, dan kom je Graansloot, Wartsila, Scania, Agrifirm, en meer tegen. Van den Ende: “Die hebben allemaal een wensenlijstje om door te ontwikkelen, groter te worden. Dat betekent dat we de beschikbare bedrijfsterreinen niet alleen kunnen bestemmen voor nieuwe ondernemingen. Dat neemt niet weg dat we blijven uitkijken naar een nieuwe verlader, een logistiek bedrijf of een transportonderneming die onze regio wil komen versterken.”

Hessenpoort Zwolle
De regio Zwolle staat al jarenlang bovenaan in de lijst van economische toplocaties van Nederland. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de sterke wil tot samenwerken die de ondernemers, de onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheden kenmerkt. Op het bovenregionale bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle hebben zich verschillende sterke partijen gevestigd (o.a. Wehkamp, IKEA, Hotel Van der Valk, Scania Nederland). Zij profiteren reeds van de uitstekende centrale ligging, direct aan de A28, de hoogwaardige inrichting en de sterke arbeidsmoraal in de regio. Op Hessenpoort mag worden gebouwd tussen de 15 en 20 meter hoogte. Het terrein heeft een netto omvang van 210 hectare. Er zijn diverse kavels beschikbaar, variërend in grootte vanaf 1 hectare. Door de opbouw van Hessenpoort is de indeling in kavels flexibel. Op de zuidstrook is er ruimte voor kleinere kavels, variërend van 2.500 tot 10.000 m2.
Voor meer informatie zie www.zwolle.nl

De toekomst voorspellen is lastig, maar één ding weten Van den Ende en Swenne zeker: bij Port of Zwolle staan alle seinen op groen om verder te groeien en nog meer stappen te zetten in de nationale en internationale vervoerswereld.

 


Neem contact op