Intensieve samenwerking genereert innovatie en vooruitgang in eigen logistiek gemeenschap

Omschrijving

Intensieve samenwerking genereert innovatie en vooruitgang in eigen logistiek gemeenschap

Air Cargo Netherlands (ACN) en Schiphol Group werken intensief samen aan verbetering van het lucht- vrachtproduct van Schiphol. De klant beter bedienen en marktpositie veilig stellen zijn belangrijker dan ooit. Enerzijds genoodzaakt door stagnatie van de vraag naar luchtvracht, en anderzijds toenemende vracht- capaciteit in de belly (buik) van grote passagiersvliegtuigen. In deze editie van Logistiek Vastgoed zoomen we in op twee innovatieve projecten waar ACN en Schiphol samen aan werken: de Milkrun en de Pharma Gateway Amsterdam.

Het verhaal achter Milkrun, nieuw leven in oud concept geblazen
De Milkrun is ontstaan uit de behoefte aan een optimalisatie van de luchtvrachtketen. Zo regelen veel expediteurs hun vervoer op Schiphol individueel, waardoor de vrachtwagens soms met een bezetting van minder dan 25% rondrijden en zo nu en dan flinke wachttijden ontstaan bij het laden en lossen. Door vracht van meerdere expediteurs te combineren en deze in een “Milkrun” af te leveren, zijn er minder individuele ritten nodig. De Milkrun ziet vooralsnog alleen op import en verkeer in en om de luchthaven. Er nemen meer dan 10 partijen deel waaronder de grote afhandelaren. De Milkrun levert veel voordeel op: 1) minder truck-bewegingen bij de grondafhandelaar, 2) sneller en betrouwbaarder beschikken over vracht en, last but not least 3) minder brandstof en dus goedkoper en milieuvriendelijker transport.

Hoe Amsterdam weet uit te blinken in de Pharma luchtvracht
Schiphol is een belangrijk knooppunt op het gebied van Pharma zendingen. Niet alleen vanwege de grote volumes maar ook vanwege de gespecialiseerde pharma faciliteiten. Met haar sterke naam bedient de Schiphol gemeenschap meerdere landen in Europa. Toch is dit lang niet altijd bekend bij verladers en expediteurs. Om meer bekendheid te generen maar ook om de kwaliteit nog verder te verbeteren zijn Schiphol en ACN bezig de faciliteiten en voorzieningen voor het vervoer van farmaceutische en andere “life science & health” producten naar een hoger niveau te tillen. Recentelijk heeft de Schiphol Cargo Community op het IATA World Cargo Symposium in Berlijn de “Pharma Gateway Amsterdam” gelanceerd. Met dit programma krijgen farmaceutische verladers en fabrikanten een gecertificeerde luchtvrachtketen en meer transparantie. Deelnemers aan dit initiatief zijn airlines, afhandelaars, expediteurs, vervoerders en andere logistieke dienstverleners. Er komen uniforme standaarden en procedures om o.a. de temperatuur tijdens het transport te bewaken en zo de kwaliteit van de zendingen te waarborgen. Enkele partijen - waaronder KLM - zijn al gecertificeerd. Onlangs volgden nog 23 medewerkers van de deelnemende bedrijven de IATA training ‘Temperature Control Cargo Operations’. Zij kregen les in onder- werpen als pharma productie en logistiek, temperatuur management, processen, procedures en de opzet van een Quality Management System. Alle deelnemers zijn geslaagd voor het examen!

Over ACN
ACN is de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland. De hoofddoelstelling van ACN is het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord.Leden van ACN zijn luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, luchtvrachtexpediteurs, grondafhandelingsbedrijven, air cargo truckers, general sales agents en een groot aantal zakelijke dienstverleners (zoals banken, verzekeraars, opleiders, adviesbureaus, uitzendorganisaties, IT-leveranciers en security bedrijven). ACN focust op het optimaliseren en innoveren van de luchtvrachtketen op Schiphol en de regionale airports. De organisatie doet dit vooral door een brug te vormen tussen de verschillende partijen in de keten en concreet met haar leden samen te werken aan de concurrentiekracht van de Nederlandse luchtvrachtindustrie. Juist door alle partijen samen te brengen kan de hele luchtvrachtindustrie unieke stappen zetten.

Ben Radstaak:
“Een mooie kroon op het werk van de initiatiefnemers was de Cargo Award die Schiphol tijdens de jaarlijkse Aviation Awards aan de Milkrun toekende.”

Jonas van Stekenlenburg:
“Als luchthaven moedigen wij zowel optimalisatie als kwaliteitsverbetering van het luchtvrachtproces aan: dat zijn de speerpunten van onze strategie. Wij denken hiermee niet alleen de continuïteit voor de lange termijn te kunnen borgen, maar ook sterker te kunnen groeien dan onze concurrenten.” 


Neem contact op