Fokker 7|8 eerste logistieke complex in lijn met cradle-to-cradle filosofie

Omschrijving

Wereldprimeur:

Fokker 7|8 eerste logistieke complex in lijn met cradle-to-cradle filosofie

Delta Development Group zet met de herontwikkeling van Fokker 7|8 de toon voor toekomstige logistieke vastgoedontwikkelingen. Uitgangspunt bij de realisatie van dit ultramoderne, multifunctionele complex is de Cradle to Cradle® filosofie, het innovatieplatform van de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse scheikundige Michael Braungart. Het zowel commercieel, als sociaal en duurzaam verantwoorde ontwerp biedt de sector maximale economische haalbaarheid, ­optimaal gebruiksgenot en ­innovatieve meerwaarde.

In een consortium met VolkerWessels en Reggeborgh ontwikkelt Delta Development Group in Hoofddorp het eerste logistieke complex ter wereld, dat is geïnspireerd op de Cradle to Cradle® filosofie. De realisatie van het prominent aan de entree gelegen distributiecentrum Fokker 7|8 aan de Fokkerweg op Fokker Logistics Park op Schiphol-Oost is in handen van aannemers Systabo Turn-Key Bouw en KWS Infra en kan ook qua omvang bogen op een historisch hoogtepunt. OPL Architecten in Utrecht tekende voor het ontwerp. Het gebouw, dat op privaat initiatief wordt ontwikkeld, heeft een omvang van 37.700 m2  bvo, waarvan 31.000 m2  is bestemd voor opslag en distributie en 6.700 m2  voor kantoorfuncties. Het eigen terrein biedt 199 parkeerplaatsen.

Luchthaven gebonden
“Fokker 7|8 bestaat uit een optimaal gevormd warehouse en telt twee verdiepingen, die flexibel op maat kunnen worden ingedeeld, “ zegt Coert Zachariasse, CEO van Delta Development Group. “De modulaire bouwwijze maakt het complex geschikt voor één tot zes eindgebruikers. De totale herontwikkeling van de opstallen van het voormalige Fokker fabrieksterrein, die deels worden getransformeerd en gerenoveerd, heeft een omvang van 190.000 m2  en huisvest onder meer het datacenter van KPN, Kerry Logistics, KLM en DB Schenker Logistics.” Het zowel per auto als per openbaar vervoer goed bereikbare Fokker Logistics Park vormt het grootste, Europese luchthaven gebonden logistieke park in privaat eigendom. Het voorziet in de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige logistieke bedrijfsruimte op een uitstekend beveiligde locatie, die bovendien een compleet pakket aan parkservices biedt.

Kringloopprincipe
Zachariasse: “Met vertrouwen in de positieve marktontwikkelingen en in deze toplocatie starten wij dit bijzondere project op risico. Bij verschillende kantoorontwikkelingen werken we al langer volgens de Cradle to Cradle® filosofie en passen we bewezen innovatieve producten en materialen toe. De gedachte achter het kringloopprincipe is dat we het oorspronkelijke Fokker 7|8 gebouw zien als een toekomstige materialenbank. Hergebruik bespaart de nodige scenario’s voor recycling, waaronder het omsmelten van schroot. Gezien het opkomende gebrek aan grondstoffen, hebben bouwmaterialen een aanzienlijke waarde. Op dit voormalige fabrieksterrein is voor honderden tonnen aan materialen beschikbaar, zowel qua gewicht als euro’s. Wat we ter plaatse niet nodig hebben, zetten we in voor andere gebouwen. Via slimme engineering en het gebruik van later gemakkelijk te demonteren staalconstructies, creëren we voor dit distributiecentrum een restwaarde die hoger is, dan die van het gemiddelde DC.” 

Beste business case
Dat is allemaal niet alleen te verdisconteren in een gunstigere huurprijsopbouw, maar biedt ook de nodige flexibiliteit ten aanzien van opvolgende functies, volgens Zachariasse. “Multifunctionaliteit is waardevol in een snel veranderende markt,” benadrukt hij. “Uiteraard kijken we kritisch naar de samenstelling van de materialen, want we houden ons niet alleen ver van gif, maar besteden juist veel aandacht aan een optimaal binnenklimaat met de focus op werkplezier, gezondheid, daglichttoetreding en minimale geluidhinder. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de isolatiematerialen geen chemicaliën of andere schadelijke stoffen mogen bevatten. Toch maken we relatief lage kosten voor de interieuraanpassingen. Duurzaam bouwen kan een stuk goedkoper zijn. Wie kijkt naar de lange termijn, komt voor de dag met de beste business case.”

Zuiverend groen
Het gebruik van gecertificeerde, duurzame materialen heeft ook tot doel om de eindgebruiker te ontzorgen, volgens Xander van Hoof, development manager van Delta Development Group. “Logistieke dienstverleners hebben steeds meer programmeurs en ander hoog opgeleid personeel nodig in de hal,” zegt hij. “Deze professionals hechten veel waarde aan een goed werkklimaat. Dat bereiken wij met speelse architectonische elementen en het naar binnen halen van lucht zuiverend groen. Lichtstraten met groene longen, die zijn uitgekozen op de inpandige temperaturen, zorgen voor doorkijkjes en plezierige plekken van samenkomst. Zo creëren we ook binding tussen het kantoor en het warehouse. We gebruiken onder meer innovatieve, CZC gecertificeerde systeemwanden, die afkomstig zijn uit de standbouw. Een CO2 zuiverend truckcourt stimuleert eveneens de biodiversiteit. Dat realiseren we met beton met een toplaag van olivijn, een innovatief Excluton product. Olivijn is een veel voorkomend, groen mineraal met een bijzondere eigenschap; het reageert relatief snel met het (zure) CO2 in de atmosfeer en bindt dit tijdens het verweren. Verder zetten we ook planten in voor geluiddemping en windwering.” 

Energie en waterbeheer
De gecreëerde daglichttoetreding in het complex bevordert niet alleen het welzijn van de medewerkers en de groei van de planten, maar is ook voldoende om energie te besparen Van Hoof: “Het complex is verder voorzien van efficiënte verlichtings- en verwarmingssystemen en de opwekking van zonne-energie. De isolatie en kierdichting zijn optimaal. Extra ventilatie ontstaat met het openen van de ramen. Voor elektrische auto’s zijn er laadpalen voorhanden.” Fokker 7|8 heeft een gesloten grondbalans en een eigen buffercapaciteit regenwater. De nabij gelegen vijver leent zich voor filtering en lozing.

De oplevering van Fokker 7 is gepland in juli 2015. Zachariasse en Van Hoof nodigen belangstellende logistieke dienstverleners uit om met hen van gedachten te wisselen over hun huisvestingsvraagstuk en meer voordelen van deze bijzondere locatie nader voor het voetlicht te kunnen brengen.

Meer informatie
Namens consortium AFBP C.V.:
Delta Development Group
Coert Zachariasse, CEO
Xander van Hoof, development manager
Taurusavenue 60, postbus 1333, 
2130 EK Hoofddorp
023 – 7600 501

www.deltadevelopment.eu


Neem contact op