Focus op logistiek talent voor uitbreiding Medel

Omschrijving

Bedrijvenpark Medel stijgt flink op de ranglijst van Nederlandse Logistieke Hotspots en bezet weer een positie in de Top 10. De recente uitbreiding met Medel Afronding en de plannen voor de mobilisatie van logistiek talent genereren een groeiende aantrekkingskracht. Daarnaast is een derde modaliteit in aantocht. De eerste vestiger op Medel Afronding is Plus. Deze supermarktketen start in 2018 met de bouw van een toekomstbestendig NDC.

Wie zich huisvest op Medel, kiest voor meer dan alleen een centraal gelegen bedrijvenpark. “Naast de gunstige ligging en geboden grootschaligheid biedt Medel Afronding opdrachtgevers veel meerwaarde,” bevestigt Monique Spijker, coördinator Uitgifte van de Projectorganisatie Medel in Tiel. “Met onze aanpak kunnen wij adequaat inspelen op de marktvraag. Al lang zien vooral logistieke dienstverleners perspectief op Medel. Wij zijn sterk in deze sector en kunnen op basis van onze expertise bovengemiddeld snel én op maat handelen. Onze verkaveling is bijvoorbeeld heel flexibel. Ook hebben onze opdrachtgevers het gemak van één aanspreekpunt binnen een klein team. Deze specialisten dragen tijdens het te doorlopen traject oplossingen aan voor alle vestigingsvraagstukken. Zo’n begeleiding van de eerste planvorming tot aan de oplevering van het distributiecentrum spreekt aan. Tenslotte bevordert een constructie met korte lijnen ook een vlotte besluitvorming. Waardering is er ook voor het bestaande intensieve contact tussen het Industrieschap en de gemeenten. Nieuw voordeel biedt onze focus op het voor de bedrijven zo belangrijke arbeidspotentieel.”

Succesfactor arbeidsmarkt
Spijker wijst erop dat Medel een substantieel aandeel heeft in de regionale werkgelegenheid. “Met gemiddeld zo’n 27 arbeidsplaatsen per hectare zijn hier intussen ongeveer 2.500 mensen aan de slag,” zegt zij. “Medel heeft ook aantrekkingskracht op werknemers. Dit vanwege de hoogwaardige uitstraling van de gebouwen en de aandacht voor flora en fauna binnen het terrein. Daarnaast biedt de regio veel gemotiveerd talent. Het snel creëren van een passende aansluiting van dit talent op het logistieke bedrijfsleven is voor ons een essentieel issue. Dankzij de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) heeft de opzet en aanpak daarvan inmiddels hoge prioriteit. Gezamenlijk boeken we intussen voortgang. Belangstellende bedrijven kunnen hierover direct contact met ons opnemen.”

Medel Afronding
Medel Afronding is de ruim 50 hectare grote uitbreiding van Medel 1 in het centraal gelegen Tiel. Het moderne, door veel recreatiegroen en vijvers omgeven bedrijvenpark heeft een eigen aansluiting op de A15 en de Containerterminal CTU Rivierenland aan het Amsterdam-Rijnkanaal. De kwalitatief hoogwaardige uitstraling van het terrein is gewaarborgd via goed functionerend parkmanagement. Medel huisvest grote en kleine ondernemingen in de logistieke en productiesector, maar onder meer ook in de bouw, handel en nijverheid. Op Medel Afronding is momenteel nog 35 hectare direct uitgeefbare grond beschikbaar in grote kavels van 5 tot 20 hectare. Medel 1 biedt nog kavels van 2.000 m2 tot 1 hectare.

Om de in sommige regio’s ontstane mismatch met het logistieke bedrijfsleven te voorkomen, heeft de LHR een bijzondere dynamiek ontketent onder alle belanghebbende partijen. “We hebben onder meer plannen in gang gezet om op allerlei creatieve manieren gekwalificeerd personeel en potentiële werknemers te mobiliseren voor de logistieke markt,” zegt Peter Smaal van de LHR. “In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen komen we onder meer met concepten voor scholing, bij- en omscholing. Belangrijk onderdeel daarbij is het realiseren van een campus op het park met een fysieke voorziening met cursusaanbod, waar meer bedrijven van gebruik kunnen maken. In principe zijn zelfs vormen van permanente educatie mogelijk.”

De LHR zet zich in om het aanbod van arbeidskrachten op korte termijn te verhogen en zij-instromers beter te laten aansluiten op de logistieke markt. Smaal: “Om het bedrijfsleven maximaal van dienst te kunnen zijn, willen we ook gaan bemiddelen in personeel. Straks moet het zo zijn dat ondernemingen aangeven hoeveel en welke (flex)professionals zij nodig hebben en wij de aanvragen kunnen afwikkelen.” Het Platform Arbeidsmarkt organiseert al jaren succesvolle Open Dagen op dit gebied.

Bundeling goederenvervoer
Een tweede speerpunt van de LHR is het bevorderen van de bundeling van het goederenvervoer, zowel over de weg als het water. Smaal: “We staan een betere benutting van de diverse transportmiddelen voor, zowel heen als terug. Ook houden wij ons bezig met infrastructurele vraagstukken. In de toekomst zullen de connecties met Duisburg ook per spoor verbeteren. Zo bereidt de Provincie de aanleg van de Railterminal Gelderland (RTG) aan de Betuwelijn bij Valburg voor. Valburg bevindt zich op nog geen 15 kilometer afstand van Medel. De RTG biedt groot aanvullend voordeel, want van hieruit vindt wereldwijde im- en export plaats.” Medel huisvest gerenommeerde logistieke dienstverleners, zoals Kuehne + Nagel (HiFi apparatuur en motoren), Van Helden Relatiegeschenken en modeketen H&M.
Het bedrijvenpark heeft verder een eigen tankstation, opstelplaatsen voor vrachtwagens en een horecavoorziening en is qua aanvoerroute volledig berekend op LZV-voertuigen. Naast de eigen op- en afrit aan de verkeersader A15, die de Haven van Rotterdam verbindt met het Duitse achterland, heeft het buiten de Randstedelijke filedrukte gelegen Medel Afronding ook profijt van de nabijheid van de A2. Voor de binnenvaart is er op het bedrijvenpark de Containerterminal CTU Rivierenland met een moderne portaalkraan voor overslag aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

Meer informatie:
Bedrijvenpark Medel
Monique Spijker, coördinator Uitgifte
Medelsestraat Oost 13, 4004 LE Tiel
0344 – 673 700

Logistieke Hotspot Rivierenland
Drs. Peter Smaal
Postbus 137, 4000 AC Tiel
06 - 55 194 196

www.medel.nl
www.logistiekehotspot.nl

 


Neem contact op