Digitale gastvrijheid van havens cruciaal voor binnenvaart en logistiek

Omschrijving

Digitale gastvrijheid van havens cruciaal voor binnenvaart 
en logistiek

Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) trekken samen op met als doel de digitale voorzieningen in de Nederlandse havens verder te ontwikkelen en zorgvuldig op elkaar af te stemmen. In de afgelopen drie jaar is de basis hiervoor gelegd en wordt er nu gewerkt aan het beschikbaar stellen van informatie voor het gebruik van binnenhavens.

In 2017 is de beschikbaarheid van internet een cruciale factor geworden in de zakelijke wereld. Waar je ook bent of gaat, de smartphone en de laptop zijn dichtbij en talloze apps en toepassingen maken het mogelijk om (bijna) alle informatie en ontwikkelingen te volgen en daar ook -zo nodig- actie op te nemen.

Beschikbaarheid van goede internet verbindingen zoals aan de wal, is aan boord van een schip echter nog helemaal geen vanzelfsprekendheid. In Nederland mag er dan al sprake zijn van een behoorlijke dekking met het 4G netwerk, maar in andere landen is dat nog maar helemaal de vraag. 

Mobiel internet (4G) biedt de schipper-ondernemer echter niet de mogelijkheden die bedrijven aan de wal wel hebben. Zeker, er zijn grote 4G databundels op de markt verkrijgbaar, maar de kosten hiervan en contractuele voorwaarden betekenen een behoorlijke beperking aan boord van een schip in vergelijking met de zakelijke beschikbaarheid van internet. En zolang mobiele telecomaanbieders forse bedragen moeten betalen aan overheden voor het gebruik van de radiofrequenties die hiervoor noodzakelijk zijn, zal dat zeker zo blijven.

Om ervoor te zorgen dat ook regelmatig aan boord van een binnenschip grotere bandbreedte met ongelimiteerd datagebruik beschikbaar is, kan de schipper-ondernemer inmiddels op een behoorlijk aantal plaatsen gebruik maken van WiFi dekking als aanvulling op het bestaande 4G internet. Daarmee kan de binnenvaart voor de volle 100% profiteren van de moderne communicatiemogelijkheden. Daarvoor is de binnenvaart echter volledig afhankelijk van de digitale gastvrijheid van de binnenhavens en overnachtingshavens. De binnenhavens die deze voorziening ter beschikking stellen, hebben ook direct voordeel van deze communicatie met de schippers en de logistieke dienstverlening. Zij worden aantrekkelijker en het plannen van gebruik van de faciliteiten en de afhandeling van goederen via deze havens gaat sneller en wordt hiermee ook flexibeler.

Tientallen partijen – vervoerders, terminals, zeehavens, expediteurs, etc. – vormen samen nationale, Europese of zelfs wereldwijde supply chains om producten op het juiste moment bij de eindgebruiker te krijgen. Allemaal partijen met verschillende standaarden, belangen en systemen. De havens in Nederland liggen niet zo ver uit elkaar en kunnen aan de basis staan van uniformering van de digitalisering van de communicatie in het goederenvervoer over water. 

Moet er niet eerst een vraag naar digitale voorzieningen zijn, voordat een binnenhaven daarin gaat investeren? De stichting Binnenvaart Netwerkdiensten denkt van niet. Moeten er eerst diensten worden bedacht of eerst communicatiediensten beschikbaar gemaakt? In de telecommunicatie industrie is deze kip-ei situatie een heel bekend fenomeen. Nog maar 15 jaar geleden kwamen de eerste bescheiden mobiele datadiensten op de markt. Toepassingen volgden elkaar daarna snel op! De vraag naar betere voorzieningen in de binnenhaven bestaat al en de voordelen die zijn te behalen voor alle partijen, zijn evident. Wie goed luistert, kan overal – op congressen, seminars en andere zakelijke bijeenkomsten – horen dat digitale communicatie het goederenvervoer de komende jaren een heel ander aanzien zal geven. Havens zijn belangrijke knooppunten, onmisbare schakels in de vervoerketen, en zij zullen in moeten spelen op de behoefte aan digitale voorzieningen. Dat kan overigens relatief eenvoudig. 

Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) trekken samen op met als doel de digitale voorzieningen in de Nederlandse havens verder te ontwikkelen en zorgvuldig op elkaar af te stemmen. In de afgelopen drie jaar is de basis hiervoor gelegd en wordt er nu gewerkt aan het beschikbaar stellen van informatie voor het gebruik van binnenhavens. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen kleinschalige, tijdkritische data, waar 4G uitstekend geschikt voor is, en grootschalige, niet-tijdkritische data. Voor deze tweede categorie zijn diensten gebaseerd op WiFi verbindingen uitstekend geschikt. Denk hierbij aan het downloaden van bestanden met navigatiekaarten-updates, vaarweg- en binnenhaven-informatie, weersinformatie en waterstanden. 

Deze bundeling van krachten biedt de mogelijkheid om gezamenlijk diensten te bedenken en te ontwikkelen voor alle binnenhavens tegelijk. Diensten zoals bijvoorbeeld het aanbieden van nautische (verkeers)informatie, allerlei weer- en waterinformatie, beschikbaarheid van ligplaatsen, maken een binnenhaven nog aantrekkelijker voor de binnenvaart. Vooral als die digitale informatie op een uniforme manier door alle binnenhavens wordt aangeboden, zal ze eenvoudig worden geïntegreerd in de werkwijze van schippers en logistieke dienstverleners. De beschikbaarheid van digitale informatie zal ook de planning van hun reizen vereenvoudigen. BTB beveelt elke haven aan een portefeuillehouder ‘Digitale haven’ aan te stellen en initiatieven te ontplooien om de digitale gastvrijheid invulling te geven.

Net als voor een bedrijf of een bedrijfstak is het van belang voor binnenhavens om in te spelen op deze ontwikkeling, want zonder goed werkende ICT ben je snel ‘out of business’. De haven als knooppunt voor goederentransport speelt een doorslaggevende rol bij het multi-modale transport in Nederland. De toegankelijkheid van digitale informatie is immers essentieel als het schip actief wil participeren in de supply-chain. Lading vervoeren met een schip moet dezelfde dienst bieden zoals bijvoorbeeld bol.com, die bij de bezorging via internet de aankomsttijd van het pakketje communiceert. 

Uniformiteit en eenvoud maken een ICT-systeem krachtiger. De krachten zullen hier gebundeld moeten worden om deze innovatie mogelijk te maken. Laagdrempelige diensten vragen om schaalgrootte en betaalbaarheid. En daar moet hard aan getrokken worden.

Er zijn momenteel 27 Wifi hotspots in Nederlandse binnenhavens en bij ligplaatsen van binnenschepen. Ongeveer 300 schippers maken inmiddels gebruik van deze diensten. BND is intussen ook een samenwerking aangegaan met dienstenaanbieder 4COM, om gecombineerde abonnementen voor 4G en WiFi aan te bieden, waarmee het nog aantrekkelijker wordt voor schipper-ondernemer en rederijen om een WiFi-abonnement te nemen. 4COM is een gevestigde naam voor telecommunicatiediensten in de binnenvaart sector. 

Het aantal aan WiFi gekoppelde voorzieningen breidt zich steeds verder uit. Binnenkort wordt een initiatief verwacht met een WiFi-DRIP: dynamische routeinformatie (zoals we die kennen boven de snelwegen rond grote steden), welke via WiFi wordt aangeboden aan de schippers, waarmee de schipper direct voordeel heeft als hij bijvoorbeeld digitaal een ligplaats krijgt toegewezen of andere bijzonderheden verneemt waarmee hij in de haven zijn voordeel kan doen. De beheerder van de haven kan op zijn beurt ook direct de schipper benaderen via de WiFi-voorziening.

Enkele binnenhavens zetten inmiddels vol in op ICT als vijfde modaliteit om een slimme, digitale haven van morgen te worden. In Duitsland overweegt het ministerie voor Verkeer- en Digitale Infrastructuur om (gratis) WiFi-hotspots langs de vaarwegen te installeren. Ook daar begint de noodzaak door te dringen van deze voorzieningen voor de scheepvaart. Dat is langs de Rijn nog belangrijker omdat daar ook het 3G- en 4G-netwerk nog behoorlijke gaten vertoont. 

De noodzaak van betere telecommunicatievoorzieningen in de havens lijkt met het bovenstaande wel aangetoond. Op de eerste plaats is het goed voor het functioneren van de haven zelf, maar het is ook van belang voor de sector binnenvaart en de logistieke dienstverlening. En een betere performance van de binnenvaart logistiek geeft, gezien het nut van meer vervoer over water voor milieu, veiligheid en klimaat, dit onderwerp een maatschappelijke sense of urgency. 

Voor meer informatie kan uiteraard contact worden opgenomen met de Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten, zie www.binnenvaartnet.nl 


Neem contact op