In de huid van de gebruiker kruipen om toegevoegde waarde te leveren

Omschrijving

In de huid van de gebruiker kruipen om toegevoegde waarde te leveren

Een bedrijf dat wil uitbreiden, gaat doorgaans naar een makelaar, ontwikkelaar, aannemer of architect. Maar je moet niet denken vanuit beschikbare kavels, of bakstenen, maar vanuit de bedrijfseconomische vraagstukken. Dat is de filosofie van Archicom en daarvoor ga je op zoek naar de vraag achter de vraag, vertelt Tom Horstink. “Eigenlijk zijn wij een beetje een vreemde eend in de bijt.”

“We zijn namelijk geen ontwikkelaar, maar we ontwikkelen wel. We zijn geen makelaar, maar brengen wel transacties tot stand. We zijn geen investeerder, maar zorgen wel voor financiële oplossingen. We adviseren, creëren, ontwerpen, engineeren en brengen partijen samen én verder. We zijn meer dan alleen een architecten- en ingenieursbureau”, zegt Horstink. Samen met Serge Hoppenbrouwers en Daniël Blankespoor legt hij uit wat Archicom bijzonder maakt.

Juiste oplossing vinden
“Wij kruipen namelijk in de huid van de gebruiker en helpen hem bij het vinden van de juiste oplossing die toegevoegde waarde oplevert”, legt Horstink uit. Archicom kan dat omdat het al sinds 1986 kennis heeft van allerlei bedrijfsprocessen, vooral in de logistiek en productie, zoals inrichtingen, mechanisatie, productielijnen, afvalstromen, energievraagstukken en supply chain optimalisatie. Het bureau werkt voor opdrachtgevers in de logistiek en de industrie en het adviseert overheden en ondernemingen over herstructureringen van bedrijfslocaties, vaak in relatie tot bedrijfsverplaatsingen.

Aanpak
Archicom start doorgaans met een verkenning vanuit de bedrijfseconomische situatie en voert een haalbaarheidsstudie uit. De adviseurs brengen vervolgens de gewenste blue print situatie in beeld, passend bij een optimale bedrijfsvoering. Hoppenbrouwers: “Daaruit volgt eerst de vraag: betekent dit iets voor de huisvesting?

Tom Horstink: “We maken de investeringsafwegingen concreter door een businesscase te maken die invulling geeft aan de behoefte. Die vertalen we naar een passende vastgoedoplossing”

Zo ja, ga je dan renoveren of nieuwbouwen? Op het moment dat we kiezen voor een nieuwe locatie dan inventariseren we geschikte locaties. Niet alleen op greenfields, maar ook op bestaande bedrijventerreinen. Daarvoor gaan we onder andere in gesprek met gemeenten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en partijen met vastgoedposities. Daarna volgt advies over het beste vastgoedmodel, bijvoorbeeld een design & build - of ontwikkelmodel, of de ontwikkeling geheel zelf doen en het vastgoed in eigendom houden, dan wel een sale en lease back toepassen. Zo sturen en begeleiden wij voor de klant het hele proces en gaan voor een zo gunstig mogelijk financieel- en huisvestingsresultaat.” Als de businesscase haalbaar is dan kan Archicom alle facetten van het ontwikkeltraject uitvoeren of erbij assisteren: van engineering en ontwerp tot realisatie, inbedrijfstelling en exploitatie. Dat wil zeggen inclusief contractvorming, alle vergunningen en financiering. “En na de realisatie kunnen we ook adviseren ten aanzien van beheer en onderhoud.” Uiteraard doen wij dit niet alleen en werken wij samen met de juiste specialisten en partijen.

Daniël Blankespoor: “Voor iedere partij in het totaalproces dient het projectbelang voorop te staan”

Nieuwe fabriek
Blankespoor geeft een voorbeeld over het vertalen van investeringsafwegingen naar een passende vastgoedoplossing. “Het internationale verpakkingsconcern Can-Pack uit Polen besloot te investeren in een productiefaciliteit voor aluminium drankblikjes in Nederland. Na een locatiestudie brachten we ook de koopovereenkomst voor de grond tot stand. In de fase daarna verzorgden we alles voor het ontwerp en de bouw, inclusief alle nutsvoorzieningen en vergunningen. Daarbij was er sprake van een zeer krappe deadline. Binnen dertien maanden moest alles operationeel zijn. Hiervoor hebben we alle deelprojecten tegelijk opgestart in plaats van na elkaar. En dan blijkt de meerwaarde van het feit dat we alle disciplines in eigen huis hebben: korte lijnen, snel schakelen en snel aanpassen waar nodig.”

Projectbelang voorop
Ontwerp, engineering, de tendering van de aannemer tot en met de directievoering. Van de milieuvergunning tot de kantoorinrichting. Van een blanco vel papier tot een volledig werkende fabriek, alles werd van a tot z geregeld om een proces dat normaal drie jaar duurt, terug te brengen naar dertien maanden. Blankespoor: “Elke processtap is kritiek, je moet tegelijk plannen en aansturen. Je moet begrijpen waar de raakvlakken c.q. de risico’s zitten en daarop sturen. Daarbij mag je geen dag verslappen. Iedere partij in het totaalproces moet begrijpen dat het projectbelang voorop staat.” Bijzonder aan het gebouw is overigens dat de restwarmte die vrijkomt bij de productie wordt ingezet bij het verwarmen van het gebouw.

Locaties tot (nieuwe) waarde brengen
Hoppenbrouwers: “Kijken naar de kansen in de markt is wezenlijk en gaat verder dan op de vertreklocatie een bord in de tuin zetten en afwachten. De rode draad in al onze activiteiten is altijd: toegevoegde waarde leveren die ten goede komt aan de eigenaar en ondernemer.” Hij noemt het fabrieksterrein van Van Genechten aan de Cederlaan in Eindhoven als actueel voorbeeld. Dankzij de aanwezige ervaring is hier de bedrijfsontmanteling, de herontwikkeling tot woningbouw­locatie en het uitgekiende verkoopproces dusdanig vormgegeven dat de samenwerking met Van Genechten voor hen tot een zeer interessante opbrengstmaximalisatie heeft geleid.

Krachtenbundeling met Advin
Archicom is onderdeel van Advies- en ingenieursbureau Advin. Vanuit een pragmatische en multidisciplinaire aanpak is Advin actief binnen de markten verkeer, infrastructuur, industrie, energie, gebied en gebouwen. Klanten profiteren zo van de krachtenbundeling die ontstaat.


Neem contact op