In de Groninger zeehavens is nog ruimte om te ondernemen

Omschrijving

In de Groninger zeehavens is nog ruimte om te ondernemen

Eemshaven/Delfzijl omvat zeehavens en bedrijventerreinen met een gezamenlijke omvang van zo’n 2.700 hectare. Ruim de helft daarvan is industriegebied. Via weg, spoor, diepzee en binnenwater zijn de havengebieden optimaal en - dankzij het ontbreken van files - snel bereikbaar. Ondernemers vinden hier een gevarieerd aanbod aan vestigingslocaties: van midden- en kleinbedrijf tot grote industriële ondernemingen. Zij profiteren van moderne faciliteiten, een strategisch gunstige ligging en een stimulerend vestigingsklimaat. Tal van vooraanstaande bedrijven in energie, chemie, data, recycling en wastemanagement, agribusiness en logistiek voelen zich hier buitengewoon op hun plek. Groningen Seaports beheert en exploiteert het gebied.

Missie
Groningen Seaports bestaat om verantwoord, integer en duurzaam de economische activiteiten en daarmee de werkgelegenheid, te stimuleren in de havens, industrieterreinen en andere logistieke knooppunten die Groningen Seaports beheert of waar het de regie voert.

Economische Groei = Groen
In 2030 is de Eemsdelta het belangrijkste groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland. De energie- en datasector in de Eemshaven is van internationaal belang. De chemie en recycling industrie in Delfzijl is volledig biobased. Door de krachtige verbinding van Energy- en Dataport Eemshaven met het Biobased chemie- en recyclecluster in Delfzijl, wordt samen één efficiënt en concurrerend groen havencomplex gevormd. Dat staat in de havenvisie 2030 van Groningen Seaports. Meer informatie vindt u op 
http://havenvisie2030.groningen-seaports.com. 

DELFZIJL

Haven van Delfzijl
De haven van Delfzijl bestaat uit een buiten- en een binnenhaven. De Handelshaven is het logistieke hart van het havengebied en ligt vlakbij het oude centrum van Delfzijl. Het oostelijk deel van deze haven is bestemd voor de beroepsvaart en het westelijke deel is gereserveerd voor de pleziervaart. De Handelshaven is bereikbaar via het 6 kilometer lange Zeehavenkanaal. De noordzijde van dit kanaal bestaat uit een schermdijk, waarop 14 windturbines groene energie produceren. Aan de zuidzijde hiervan liggen diverse laad- en losfaciliteiten ten behoeve van de overslag van chemische producten of grondstoffen voor de chemische industrie. 

Industriehaven
Ongeveer 15% van alle in Nederland geproduceerde chemische producten komen uit Delfzijl. Door de vondst van gas en zout in de regio in de jaren ‘50 van de vorige eeuw ontwikkelde Delfzijl zich als een industriehaven met een sterk chemisch cluster. De chemische bedrijven zijn als een keten met elkaar verbonden en maken van elkaars producten gebruik. Door de groene energiemix van windturbines, biomassa en waterkracht en de mogelijkheden die het agrarische achterland biedt, ontwikkelt Delfzijl zich tot de biobased locatie van Noordwest Europa. Ook afval is steeds vaker een grondstof voor de chemie of er wordt energie van gemaakt. De circulaire economie speelt een belangrijke rol in Delfzijl, dat zich steeds meer ontwikkelt als perfecte locatie voor de recycling- en afvalindustrie.     

Facts & figures
•    Overslag 5.111.000 ton (2016)
•    Oppervlakte: 1.469 hectare
•    Beschikbaar: ca. 460 hectare
•    Lengte Handelskade: 850 meter
•    Max. diepgang zeehaven: 9 meter
•    Max. diepgang binnenhavens: 5 meter
•    15% van de totale Nederlandse chemie­productie

EEMSHAVEN 

Diepzeehaven
Met een diepgang van 11 meter is de Eemshaven een diepzeehaven. Er ligt ruim 5 kilometer kade verdeeld over vier havenbekkens. De Eemshaven is multimodaal ontsloten en biedt, naast de kades, met een openbare roro faciliteit, steigers, een losstoep en verschillende logistieke dienstverleners alle mogelijkheden voor de overslag van goederen. Na voltooiing van de vaargeulverdieping tussen de Eemshaven en de Noordzee in 2017 is de haven voor nog grotere schepen toegankelijk. De diepgang is dan 14 meter.    

Energiehaven
Ongeveer een derde van alle in Nederland geproduceerde energie komt vanuit de Eemshaven. Met een opgesteld vermogen van 8000 MW is de Eemshaven dan ook een energiehaven van formaat. Grote energieproducenten investeerden miljarden euro’s in nieuwe energiecentrales, er is een olieterminal gerealiseerd, Google bouwt er een immens datacenter en de Eemshaven huisvest het grootste windpark van Nederland op land. Maar ook bij de ontwikkeling van windparken op zee speelt de haven een voorname rol. Zowel bij de aanleg van de windparken als bij het onderhoud van de windturbines. 

Facts & figures
•    Overslag 6.595.000 ton (2016)
•    Oppervlakte: 1.310 hectare
•    Beschikbaar: ca. 250 hectare
•    Kadelengte: 5120 meter
•    Max. diepgang: 11 meter (14 meter m.i.v. 01-01-2018)
•    1/3 van de totale Nederlandse energieproductie

Multimodale toegankelijkheid
Eén van de sterkste kanten van Groningen Seaports is de goede toegankelijkheid, zowel over water, de weg, per spoor als via de binnenvaart. De havens liggen strategisch gezien zeer gunstig voor met name Noordwest Europa. De bereikbaarheid van de havens is uitstekend te noemen met een aanzienlijke diepgang en nauwelijks wachttijden. De laatste jaren zijn de logistieke activiteiten in de havens aanzienlijk toegenomen, want de komst van nieuwe bedrijven naar de Groninger zeehavens brengt ook nieuwe ladingstromen met zich mee. Groningen Seaports draagt zorg voor het aanleggen van infrastructuur en faciliteiten om logistieke bedrijven in de haven te accommoderen. 

Door de congestievrije wegen en havens en efficiënte logistiek kent de Eemshaven nauwelijks wachttijden. De Eemshaven is via de N46 en N33 direct aangesloten op het Nederlandse wegennetwerk en heeft tevens een aansluiting op het Nederlandse spoornetwerk. Groningen Airport Eelde ligt in de directe nabijheid van de haven en een heliport is in de Eemshaven in ontwikkeling.

Zaken doen in Delfzijl of de Eemshaven?
Als commerciële exploitant en beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven werkt Groningen Seaports aan uw nieuwe bedrijfsvestiging. Wij leggen de rode loper graag voor u uit en zoeken mee naar wat voor uw bedrijf de beste locatie is. Wij zijn pas tevreden als ú tevreden bent. U kunt kavels - groot of klein - kopen of in erfpacht nemen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om bestaande locaties te huren of gebruik te maken van bestaande faciliteiten. 

Met meer dan 700 hectare beschikbaar terrein is er in ieder geval alle ruimte voor u om te ondernemen. Beide havens beschikken over goede spoor-, weg- en waterverbindingen waardoor uw locatie uitstekend bereikbaar is. Uiteraard kunt u gebruik maken van de aanwezige havenfaciliteiten, zoals kaden, een roro brug of havenkranen. Wij brengen u graag met de juiste dienstverleners in contact om zaken te doen. 
    
Bent u actief in de offshore wind business of datacenterbranche, dan is de Eemshaven de plaats waar u het beste tot uw recht komt. Voor chemische bedrijvigheid of circulaire economische activiteiten is Delfzijl de aangewezen locatie. Benieuwd wat de Eemshaven of de haven van Delfzijl u kan bieden? Zoekt u een vestigingsplaats voor uw bedrijf? Overweegt u een bedrijfsverplaatsing? Wilt u gebruik maken van een steiger of een kade? Neem vooral contact op en maak uw wensen kenbaar, dan kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden.

Groningen Seaports
Handelskade Oost 1 
9934 AR Delfzijl
0596-640400

E:     salessupport@groningen-seaports.com
I:     www.groningen-seaports.com
T:     @GroningerHaven


Neem contact op