Beatrixhaven Eindhoven bereikbaar voor grotere schepen

Omschrijving

Beatrixhaven Eindhoven 
bereikbaar voor grotere schepen

Maandag 26 oktober 2016 voer voor het eerst een schip van 110 meter lang en meer dan zeven meter breed door het Beatrixkanaal naar de Beatrixhaven in Eindhoven. De passage van het schip van HKS Metals is een mijlpaal in de bevaarbaarheid en het gebruik van het kanaal. Het kanaal en het havengebied zijn grondig aangepakt en er zijn ICT toepassingen ontwikkeld voor meer veiligheid en betere informatievoorziening.

Opwaardering vaarwegen Zuidoost-Brabant
In de periode 2009-2016 is het project ‘Beter benutten vaarroute Veghel – Eindhoven’ uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft werkzaamheden uitgevoerd aan de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal, om de route tot Eindhoven bereikbaar te maken voor 2x langere schepen (Klasse III koppelverbanden met afmetingen van 110 * 7,20 meter) met een laadvermogen tot 900 ton.

Gelijktijdig heeft Eindhoven geïnvesteerd in de capaciteitsvergroting van het Beatrixkanaal. Het is nu mogelijk om de Beatrixhaven te bereiken met deze grotere schepen terwijl dit tot voor kort nog maar voor schepen met een laadvermogen van maximaal 450 ton was. Deze verbeteringen in de vaarwegen komen ten goede aan de multi­modale bereikbaarheid van de regio en daarmee een aantrekkelijker investerings- en vestigingsklimaat voor bedrijven. Het bedrijfsleven profiteert van kostenbesparingen door efficiënter vervoer. Zo geeft het varen in een koppelverband een besparing van het brandstofverbruik met 35% ten opzichte van een gemiddeld klasse II-schip.

Het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant, inclusief bedrijven rond het Beatrixkanaal, heeft een intentieverklaring ondertekend om meer vracht via het water te vervoeren en zo 460 vrachtwagens van de weg te halen. Dit was een voorwaarde van de minister van Infrastructuur en Milieu voor haar financiële bijdrage aan de vaarroute Veghel-Eindhoven.

Wethouder Jannie Visscher van de gemeente Eindhoven: “Ik waardeer het zeer dat investeren in vaarwegen én een betere benutting als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien van overheden en bedrijfsleven. Nu is het echter belangrijk dat de afgesproken groei van het gebruik van onze kanalen gaat plaatsvinden om de investeringen in de vaarwegen rendabel te maken. 

Dit is van belang voor de bereikbaarheid van de regio. De druk op het wegennet door vrachtverkeer is nu al groot en zal bij economische groei alleen maar toenemen. Wij willen samen met de bedrijven overleggen hoe zij de volgende stap kunnen zetten. Uit de resultaten van onderzoek van de stichting Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA) blijkt namelijk dat er een forse potentie is om meer vracht in het water te krijgen, niet alleen naar Eindhoven toe maar juist ook retourvrachten van reststoffen.”

Beatrixkanaal en haven Eindhoven
De aanpak van het Beatrixkanaal en de haven is een nadrukkelijke wens van het bedrijfsleven dat meer vervoer over het water ambieert, als alternatief voor vervoer over de weg. Het bedrijfsleven draagt dan ook financieel bij aan het project. De totale investeringen van de gemeente Eindhoven en het bedrijfsleven bedragen ongeveer €53 miljoen. Dit project wordt mede gerealiseerd door subsidies van het ministerie van Economische Zaken, provincie Noord-Brabant, Stimulus / OP Zuid, SRE en een Europese subsidie via Interreg. De bedrijven aan de Beatrixhaven hebben de intentie uitgesproken om de hoeveelheid vracht te laten groeien van nu. ca 150.000 ton naar 700.000 ton per jaar.

Innovatief communicatiesysteem Beatrixkanaal
Als aanvulling op de werkzaamheden van het kanaal is er een nieuw informatiesysteem ontwikkeld. Nu er steeds meer en grotere schepen gaan varen op het kanaal, is veiligheid natuurlijk van groot belang. Zeker gezien het feit dat het kanaal ook intensief gebruikt wordt door pleziervaart en de kanovereniging. Door dit systeem (APP en Control Centre) is er real time informatie over passerende schepen en beheer en onderhoud. Schippers kunnen via de app een klacht melden en het havengeld betalen. De app is eenvoudig te downloaden op de smart phone via de app store of play store en heet: Beatrixkanaal.

Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie over 
goederen­vervoer over water 
kunt u terecht bij: 
Stichting MCA: 
www.mcabrabant.nl

U kunt ook contact opnemen met de havenmeester: 
e-mail naar r.beekvelt@eindhoven.nl


Neem contact op