Stationslocaties

Langetermijngedachte staat voorop bij ProDelta Real Estate

ProDelta Real Estate is ontwikkelaar van en belegger in duurzaam logistiek vastgoed. Het bedrijf is al sinds 1946 van alle logistieke (en industriële) markten thuis. Samenwerken, duurzaamheid en kwaliteit staan centraal in de visie van het bedrijf

De logistieke markt in beweging

In tegenstelling tot de andere vastgoedsectoren in Nederland toont de logistieke vastgoedmarkt al enkele jaren een positieve ontwikkeling. Van een crisis, zoals zichtbaar is geweest op de kantorenmarkt, is eigenlijk nooit sprake geweest. Maar wat drijft de vraag naar logistiek vastgoed en waarom zij...

Stationsplein als herkenbare entree naar centrum

Hilversum is voor veel mensen een aantrekkelijke gemeente. Niet alleen om in te wonen en te leven, maar ook vanwege de economische activiteiten op onder andere het Stationsplein, het Media Park en het Arenapark. Gevoegd bij forse investeringen in het centrum, het openbaar vervoer en de automobilitei...

Place branding van stationsgebieden

Place branding draait om het beïnvloeden van de reputatie van de kwaliteiten en karakteristieken van een plek. Het is een proces waarin wordt samengewerkt tussen verschillende stakeholders. Place branding kan daarmee worden ingezet als katalysator om publieke- en private partijen te mobiliseren voo...

Schakel in snelle verbindingen

Heerhugowaard. Niet alleen bekend van de Stad van de Zon, maar ook als de ‘Stad van de kansen’. Veel is mogelijk als gevolg van de gemeentelijke ambitie om de ­economische vitaliteit te vergroten.  Dat gebeurt onder andere door de verbindingen van de stad met andere regio’s te verbeteren...

Plezierig aan de slag op Haarlem’s toplocatie

Het nationaal bekende, Haarlemse Kantoorgebouw Kennemerplein is een nieuw leven beschoren. Vlak vóór de eeuwwisseling trok het al de aandacht als het meest duurzame gebouw van Nederland. Rudy Uytenhaak van Rudy Uytenhaak Architecten (RUA) was destijds verantwoordelijk voor het ontwerp. Het pal bij...

Pagina's