Havenlocaties

Multimodaal perspectief op PolanenPark

De economisch sterke en internationaal concurrerende Metropoolregio Amsterdam is met PolanenPark een eigentijds bedrijvenpark rijker. Vier ondernemingen opereren er al vanuit hun nieuwe thuisbasis. SADC bood hen perspectief met een onderkomen op maat of een hoge milieuzonering. De aanwezige multimod...

Atlaspark: modelvoorbeeld inrichting hedendaags bedrijventerrein

De haven van Amsterdam heeft zich in de afgelopen eeuwen ontwikkeld tot een van ’s werelds belangrijkste logistieke knooppunten met een sterke strategische en centrale ligging in Europa. Als 4de  haven van Europa maakt de Amsterdamse haven deel uit van de grootste ‘airport-seaport-city’ c...

Ligplaatsen; heel belangrijk onderdeel van het varen

Niet elke dag krijgt de branche organisatie voor de binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de mogelijkheid om een redactioneel stuk te schrijven over Havens, in een blad dat over havens gaat. Wij maken daar graag gebruik van. Havens vormen namelijk een heel essentieel onderdeel van onze branche.

Moerdijk: knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie

Als vierde nationale zeehaven en tweede economische motor van de provincie Noord-Brabant weet het haven- en industrieterrein van Moerdijk steeds strategischer in te spelen op regionale en (inter)nationale ontwikkelingen, die kansrijke groeimogelijkheden bieden. Het  multimodale knooppunt van lo...

Zwijndrecht legt de rode loper uit

Zwijndrecht is onderdeel van de maritieme topregio Drechtsteden. De maritieme maakindustrie en de binnenvaart zijn er sterk vertegenwoordigd. Bij de gemeente Zwijndrecht heerst dan ook hetzelfde arbeidsethos als in die sectoren: proactief, meedenkend en resultaatgericht. Bert van Hemert: “Wij zien...

Bedrijventerrein Oostpoort Dordrecht:

Oostpoort is een strategisch gelegen bedrijfslocatie in Dordrecht. Het terrein is veertien hectare groot en is bereikbaar over land en water. Er is relatief zware bedrijvigheid toegestaan en er is een insteekhaven met een kadelengte van ruim 200 meter. “Van kavel verkoop tot en met turn-key opleve...

Zeeland: Investeren in logistiek loont

In Zeeland is het goed zaken doen. De Zeeuwse economie is kwalitatief de sterkste van Nederland. Al ruim tien jaar is de economische groei in Zeeland hoger dan in andere provincies, en de werkloosheid lager. Relatief heeft Zeeland de meeste export, en bieden de Zeeuwse havens de meeste toegevoegde w...

Economische impact binnenhavens blijft op niveau

De Nederlandse binnenhavens zijn knooppunten in de regionale economie. De economische betekenis van de binnenhavens geeft een indicatie over hoe een aantal belangrijke sectoren in de regionale economie van ons land zich ontwikkelt.

Pagina's