Beurzen & Events

Van logistieke hotspot Tilburg/Waalwijk naar topregio Midden-Brabant

Midden-Brabant is de eerste regio met een concrete invulling en uitvoering van het landelijke sectorplan Transport en Logistiek en onderscheidt zich op nationaal niveau met daadkracht in verbinden, verbreden en vernieuwen. De stichting Logistiek Midden-Brabant maakt zich momenteel sterk voor de gewe...